Our Special Reserve

WHITE

 

Cervaro De La Salla 2012, Antinori, IGT, 13.5%

340 lei

Vendemmia Tardiva 2011, Capichera, IGT, 14.5%

380 lei

Vintage Tunina 2013, Jermann, IGT, 13.5%

395 lei

Gaia&Rey 2008, Angelo Gaja, DOC, 14%

950 lei

RED

 

Tignanello 2012, Antinori, DOC, 14%

550 lei

Ornellaia 2011, Ornellaia, Bolgeri Rosso DOC, 14.5%

1100 lei

Tenuta di Trinoro 2010, Trinoro, Bolgeri Rosso IGT, 14.5%

1300 lei

Solaia 2011, Antinori, IGT, 14.5%

1700 lei